Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Beauty and Health Treatments by Maria

Kosmetolog & Heilpraktiker

Behandlingsforløb

1. Grundig samtale med behandleren om din lidelse/sygdom

Ved første besøg skal du udfylde en journal med nogle grundlæggende oplysninger. Derefter fortæller du os om dit problem, & derefter stiller vi en række spørgsmål om din helbredsmæssige tilstand.


2. Diagnose

Nogle behandlinger indledes med en grundig undersøgelse, hvor vi benytter os af bl.a. Ansigts/ hånd & tungediagnose eller ørediagnose.

Tungediagnosen & ørediagnose- er en traditionel kinesisk metode, som kan fastslå den dybere årsag til helbredsproblemer. Derudover giver metoden et helhedsindtryk af helbredstilstanden og et solidt grundlag for behandlingen.

Ved at undersøge øret kan der stilles en diagnose, idet sygdomme og udbalancer i kroppen kan vise sig i forskellige punkter i ørerne.


3. Behandlingen indledes

Når diagnosen er fastlagt, påbegyndes selve behandlingsforløbet.


4. Efter behandlingen

Efter behandlingen kan der opstå forskellige reaktioner. Disse reaktioner er helt normale og kan være alt fra afslapning til kløe, summen eller prikken i kroppen. Nogle patienter oplever desuden træthed. Som sagt er disse reaktioner helt naturlige og indikerer, at kroppen er i gang med at rette op på ubalancen.

Den første konsultation vil vare ca. 30 min, mere end hvad der står under de forskellige behandlinger . Og bagefter bliver du informeret om hvilke øvelser og ting, du selv kan gøre for at påvirke forløbet positivt – og dermed få behov for så få behandlinger som muligt.


Har du spørgsmål til behandlingsforløbet, vil vi med glæde give dig en nærmere forklaring.